นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 127,452 คน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 64รายงานสรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำ 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม2563 ถึง มีนาคม 2564 แชร์  
6 ต.ค. 63รายงานสรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 แชร์  
3 ก.ค. 63รายงานสรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 แชร์  
6 เม.ย. 63รายงานสรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 แชร์  
18 ก.พ. 63แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี แชร์  
7 ม.ค. 63รายงานสรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1  แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา