นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 114,445 คน

สถานที่สำคัญ

อ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง

3 เมษายน 2562 261 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ชื่อสถานที่ : อ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง

ที่ตั้ง : ม.๑ บ้านร่องมะดูก ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ข้อมูล : เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลหูช้างมีอ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง หมู่ ๑ บ้านร่องมะดูก เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ ๒๑๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำ ฯ มีสัตว์นานา ประเภท จึงเป็นสถานที่เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอนาคตประชาชนในพื้นที่ สามารถมีรายได้เสริมจากการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังยืน นอกจากนี้ยังมีซุ้มให้นั่งเล่น และส่วนหย่อมเล็ก ๆ เป็นที่พักผ่อนหย่อยใจ

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
100.jpg54.70 KB   แสดงภาพ
101.jpg44.96 KB   แสดงภาพ
103.jpg22.40 KB   แสดงภาพ
104.jpg32.91 KB   แสดงภาพ
105.jpg57.33 KB   แสดงภาพ
106.jpg40.72 KB   แสดงภาพ
107.jpg67.18 KB   แสดงภาพ
108.jpg59.17 KB   แสดงภาพ
109.jpg66.96 KB   แสดงภาพ
110.jpg44.61 KB   แสดงภาพ
111.jpg72.42 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา