นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 315 คน

เยี่ยมชม 114,523 คน

สภาพสังคม

การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาส)
โรงเรียนอาชีวะศึกษา จำนวน - แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน จำนวน 13 แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง

ศาสนา
วัด / สำนักสงฆ์ ได้แก่
1. วัดหูช้าง
2. วัดหนองแกสามัคคี
3. วัดหนองฝาง
4. วัดสายรุ้งทอง
5. วัดหนองหูลิง
6. สำนักสงฆ์ร่องมะดูก (อ่างตึงตัง)
7. สำนักสงฆ์พุตตาลิต
จำนวน 7 แห่ง


การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
คลินิก จำนวน 2 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ จำนวน 100 %


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ป้อมตำรวจ จำนวน 2 แห่ง
รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน
หน่วยบริการชุมชน จำนวน 3 แห่ง
รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
รถกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน 1 คัน


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา