นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 16 คน

เยี่ยมชม 11,310 คน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ดอกไม้จัน

2 เมษายน 2562 72 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ชื่อผลิตภัณฑ์ :ดอกไม้จัน

คำโฆษณา : สินค้าคุณภาพ

ประเภท OTOP :

รายละเอียด :

ราคา : กันเอง บาท

ผลิตโดย : กลุ่มบ้านร่องมะดูก

ติดต่อ : 089-8570606

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
001.jpg40.43 KB   แสดงภาพ
002.jpg40.70 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา