เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนมีนาคม 256311
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนมีนาคม 256311
รายงานผลงานจัดเก็บรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 256315
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256318
รายงานผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หูช้าง เดือนกุมภาพันธ์ 256317
รายงานผู้มาขอใช้บริการงานกองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 256318
รายงานผู้มาขอใช้บริการงานกองช่าง ประจำเดือนมกราคม 256316
รายงานผลผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.หูช้าง ประจำเดือนมกราคม 256319
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราขการ ประจำเดือนมกราคม 256317
รายงานผลงานจัดเก็บรายได้ ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม 256215
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 256215
รายงานผลงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 17

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB