เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 256315
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563133
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2563114
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 256312
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม1111
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม181
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองช่าง ประจำเดือน เมษายน150
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน เมษายน115
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองคลัง ประจำเดือน เมษายน116
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนเมษายน1312
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองคลังประจำเดือนมีนาคม122
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563123
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนมีนาคม 2563122
รายงานผลงานจัดเก็บรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2563130
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563130
รายงานผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หูช้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563129
รายงานผู้มาขอใช้บริการงานกองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563130
รายงานผู้มาขอใช้บริการงานกองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2563134
รายงานผลผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.หูช้าง ประจำเดือนมกราคม 2563127
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราขการ ประจำเดือนมกราคม 2563132

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB