เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม136
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม139
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองช่าง ประจำเดือน เมษายน143
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน เมษายน18
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองคลัง ประจำเดือน เมษายน18
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนเมษายน110
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองคลังประจำเดือนมีนาคม115
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563115
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนมีนาคม 2563116
รายงานผลงานจัดเก็บรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2563123
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563122
รายงานผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หูช้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563121
รายงานผู้มาขอใช้บริการงานกองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563121
รายงานผู้มาขอใช้บริการงานกองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2563121
รายงานผลผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.หูช้าง ประจำเดือนมกราคม 2563120
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราขการ ประจำเดือนมกราคม 2563121
รายงานผลงานจัดเก็บรายได้ ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม 2562116
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562119
รายงานผลงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 118

ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB