เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม198
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม165
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองช่าง ประจำเดือน เมษายน149
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน เมษายน113
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองคลัง ประจำเดือน เมษายน113
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนเมษายน176
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี388
คำร้องเกี่ยวกับประปา139
มาตรฐานการให้บริการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง173
คู่มือการการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี120
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองคลังประจำเดือนมีนาคม122
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี695
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563122
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนมีนาคม 2563121
รายงานผลงานจัดเก็บรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2563130
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563129
รายงานผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หูช้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563128
รายงานผู้มาขอใช้บริการงานกองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563128

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB