เมนูหลัก

บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

วันที่ 29 เม.ย. 62 หมวดหมู่ ดาวน์โหลด โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.หูช้าง.pdf1.60 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

0.01s. 0.50MB