เมนูหลัก

บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

วันที่ 10 ต.ค. 61 หมวดหมู่ ดาวน์โหลด โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.pdf446.63 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

0.01s. 0.50MB