เมนูหลัก

บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 30 ม.ค. 63 หมวดหมู่ ดาวน์โหลด โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf900.72 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

0.02s. 0.50MB