เมนูหลัก

บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

วันที่ 30 ม.ค. 63 หมวดหมู่ ดาวน์โหลด โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf1.39 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

0.01s. 0.50MB