เมนูหลัก

บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

วันที่ 2 ต.ค. 62 หมวดหมู่ ดาวน์โหลด โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนา .docx53.74 KB
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ.pdf1.17 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

0.01s. 0.50MB