นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 84,206 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ก.พ. 64รายงานสถิติผู้มารับบริการกองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2564 แชร์  
3 ก.พ. 64รายงานผลผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 แชร์  
3 ก.พ. 64รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564 แชร์  
8 ม.ค. 64รายงานสถิติผู้มารับบริการกองช่าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
5 ม.ค. 64รายงานผลผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 แชร์  
8 ธ.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
7 ธ.ค. 63รายงานผู้มารับบริการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
7 ธ.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
8 พ.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองช่าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 แชร์  
4 พ.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการ สำนักงานปลัด อบต. ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 แชร์  
3 พ.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 แชร์  
5 ส.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
3 ส.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แชร์  
6 ก.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
6 ก.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 แชร์  
4 มิ.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม แชร์  
4 มิ.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม แชร์  
11 พ.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองช่าง ประจำเดือน เมษายน แชร์  
8 พ.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน เมษายน แชร์  
8 พ.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองคลัง ประจำเดือน เมษายน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 34 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา