นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 38 คน

เยี่ยมชม 127,369 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 64รายงานผลผู้มารับบริการกองการศึกษาฯประจำเดือนมีนาคม 2564 แชร์  
31 มี.ค. 64รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 รอบ 6 เดือนแรก แชร์  
5 มี.ค. 64รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
5 มี.ค. 64รายงานผลผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 แชร์  
8 ก.พ. 64รายงานสถิติผู้มารับบริการกองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2564 แชร์  
3 ก.พ. 64รายงานผลผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 แชร์  
3 ก.พ. 64รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564 แชร์  
8 ม.ค. 64รายงานสถิติผู้มารับบริการกองช่าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
5 ม.ค. 64รายงานผลผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 แชร์  
8 ธ.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
7 ธ.ค. 63รายงานผู้มารับบริการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
7 ธ.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
8 พ.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองช่าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 แชร์  
4 พ.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการ สำนักงานปลัด อบต. ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 แชร์  
3 พ.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 แชร์  
5 ส.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
3 ส.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แชร์  
6 ก.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
6 ก.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 แชร์  
4 มิ.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 38 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา