นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 15 คน

เยี่ยมชม 10,652 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 พ.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการ สำนักงานปลัด อบต. ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 แชร์  
3 พ.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 แชร์  
5 ส.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
3 ส.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แชร์  
6 ก.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
6 ก.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 แชร์  
4 มิ.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม แชร์  
4 มิ.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม แชร์  
11 พ.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองช่าง ประจำเดือน เมษายน แชร์  
8 พ.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน เมษายน แชร์  
8 พ.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองคลัง ประจำเดือน เมษายน แชร์  
8 พ.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนเมษายน แชร์  
10 เม.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองคลังประจำเดือนมีนาคม แชร์  
3 เม.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 แชร์  
3 เม.ย. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนมีนาคม 2563 แชร์  
5 มี.ค. 63รายงานผลงานจัดเก็บรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
4 มี.ค. 63รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
4 มี.ค. 63รายงานผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หูช้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
4 มี.ค. 63รายงานผู้มาขอใช้บริการงานกองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
3 ก.พ. 63รายงานผู้มาขอใช้บริการงานกองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 25 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา