เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 25621107
รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของ อบต.หูช้าง ประจำปีงบประมาณ 2562127
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562124
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562122
ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 25611115
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561131

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB