เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562113
รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของ อบต.หูช้าง ประจำปีงบประมาณ 2562111
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562111
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562110
ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561197
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561113

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB