นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 39 คน

เยี่ยมชม 127,439 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 63รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 แชร์  
4 ก.พ. 63รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 แชร์  
25 ธ.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยสามัญที่ 4/2562 แชร์  
8 ต.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยวิสามัญที่ 3/2562 (ครั้งที่ 2) แชร์  
30 ก.ย. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยวิสามัญที่ 3/2562 แชร์  
16 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยสามัญที่ 3/2562 (ครั้งที่ 2) แชร์  
7 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยสามัญที่ 3/2562 แชร์  
14 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 แชร์  
17 พ.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยวิสามัญที่ 1/2562 แชร์  
22 เม.ย. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยสามัญที่ 2/2562 แชร์  
13 ก.พ. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยสามัญ ที่ 1/2562 แชร์  
16 ต.ค. 61รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. แชร์  
14 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3) วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. แชร์  
6 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. แชร์  
1 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. แชร์  
6 ก.ค. 61สถานที่ทำงานของสภาท้องถิ่น แชร์  
30 เม.ย. 61รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. แชร์  
15 ก.พ. 61รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. แชร์  
12 ก.พ. 61รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. แชร์  
8 ส.ค. 60รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 23 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา