นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 127,380 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ธ.ค. 63รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
2 พ.ย. 63รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
30 ต.ค. 63รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
13 ต.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา