นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 114,468 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหน้าลานมันวัชรี หมู่ที่ ๑ บ้านร่องมะดูก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

7 เมษายน 2564 4 ครั้ง ศิริวรรณ อัศวะรัตน์โยธิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าลานมันวัชรี.pdf73.27 KB ดาวน์โหลด


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา