นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 41 คน

เยี่ยมชม 43,243 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนายเชิด ปิ่นทอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หมู่ ๑๓ บ้านบ่อกระโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มกราคม 2564 5 ครั้ง ศิริวรรณ อัศวะรัตน์โยธิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ผู้ชนะ ม.13.pdf93.51 KB ดาวน์โหลด


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา