นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 84,288 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายฉลวย หมู่ที่ ๑๐ บ้านพวงทอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร  แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หูช้าง จำนวน 7 หมู่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หูช้าง จำนวน 7 หมู่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 13 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
22 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๕๐๗๑ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
22 ก.พ. 64ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับสุราษฎร์-บ้านบ่อกระโดน หมู่ที่ ๒  แชร์  
19 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
18 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
18 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อเมนประปา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
17 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
15 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
15 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
10 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลหูช้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
10 ก.พ. 64ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนายเชิด ปิ่นทอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หมู่ ๑๓ บ้านบ่อกระโดน แชร์  
9 ก.พ. 64ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 52 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา