นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 209 คน

เยี่ยมชม 114,504 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

5 สิงหาคม 2563 33 ครั้ง ศิริวรรณ อัศวะรัตน์โยธิน แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.89.03 KB ดาวน์โหลด
.4.05 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา