นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 114,553 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

3 กุมภาพันธ์ 2563 62 ครั้ง ศิริวรรณ อัศวะรัตน์โยธิน แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.86.04 KB ดาวน์โหลด
.3.97 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา