นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 37 คน

เยี่ยมชม 127,444 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 เม.ย. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
3 มี.ค. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
5 ก.พ. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 แชร์  
5 ม.ค. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
4 ธ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
4 พ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
5 ต.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 แชร์  
8 ก.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
5 ส.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563  แชร์  
3 ก.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563  แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563  แชร์  
5 พ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 แชร์  
7 เม.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563  แชร์  
3 มี.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
3 ก.พ. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563  แชร์  
3 ม.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
4 ธ.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
4 พ.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
4 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 แชร์  
5 ก.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 35 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา