นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 38 คน

เยี่ยมชม 43,246 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562

17 ตุลาคม 3062 244 ครั้ง ศิริวรรณ อัศวะรัตน์โยธิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ตรวจสอบพัสดุ 62.pdf2.13 MB ดาวน์โหลด


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา