นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 127,419 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ต.ค. 62ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
30 ต.ค. 63การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
5 ต.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) แชร์  
5 ต.ค. 63รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
17 ต.ค. 62รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของ อบต.หูช้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
3 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
3 ต.ค. 62รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
29 ต.ค. 61ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
5 ต.ค. 61รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา