นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 127,450 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 64ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแกสามัคคี ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร  แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ แชร์  
19 ก.พ. 64ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหน้าลานมันวัชรี หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  แชร์  
17 ธ.ค. 63โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายเชิด ปิ่นทอง หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  แชร์  
17 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยมีชัยพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง ตำบลหูช้างอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แชร์  
22 ต.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านซับสุราษฎร์-บ้านบ่อกระโดน หมู่ที่ 2 ต.หูช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,640 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,560 ตารางเมตร ลูกรังปิดขอบข้างเฉลี่ย 0.50 เมตร แชร์  
22 ต.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพุสำโรง-ป่าผาก หมู่ 5 ต.หูช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร ลูกรังปิดขอบข้างเฉลี่ย 0.50 เมตร แชร์  
22 ต.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุขสำราญ หมู่ที่ 7 ต.หูช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร ลูกรังปิดขอบข้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  แชร์  
22 ต.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 12 หมู่ที่ 9 ต.หูช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ลูกรังปิดขอบข้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  แชร์  
22 ต.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทิพยักษ์ หมู่ที่ 7 ต.หูช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ลูกรังปิดขอบข้างเฉลี่ย 0.50 เมตร แชร์  
17 ส.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมห้องเก็บของ ศพด.บ้านซับสุราษฎร์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.หูช้าง กำหนด)  แชร์  
30 ก.ค. 63ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.หูช้าง กำหนด)  แชร์  
30 ก.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามแบบที่ อบต.หูช้าง กำหนด) แชร์  
30 ก.ค. 63การเปิดเผยราคากลางโครงการกั้นประตูกระจกวงกบอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 BTU  แชร์  
18 มิ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนอง หูลิง-บ้านซับสุราษฎร์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบและประมาณการที่ อบต.หูช้าง กำหนด) แชร์  
8 มิ.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน แชร์  
17 มี.ค. 63โครงการก่อสร้างที่พักอัฒจันทร์ชั่วคราว จำนวน 4 จุด หมู่ 4 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แชร์  
6 มี.ค. 63โครงการปรับปรุงระบบประปาน้ำสะอาด ขนาดผลิตน้ำได้ 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง (ตามแบบและประมาณการที่ อบต.หูช้างกำหนด)  แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา