เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562966 มี.ค. 62
สรุปผลกำรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 927 ก.พ. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25619623 ม.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25619017 ธ.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561896 พ.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561908 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561927 ก.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561539 ส.ค. 61
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561898 มิ.ย. 61
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ถึง เมษายน 25619315 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB