เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างที่พักอัฒจันทร์ชั่วคราว จำนวน 4 จุด หมู่ 4 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี1417 มี.ค. 63
โครงการปรับปรุงระบบประปาน้ำสะอาด ขนาดผลิตน้ำได้ 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง (ตามแบบและประมาณการที่ อบต.หูช้างกำหนด) 156 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-2 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB