เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมห้องเก็บของ ศพด.บ้านซับสุราษฎร์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.หูช้าง กำหนด) 217 ส.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.หูช้าง กำหนด) 330 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามแบบที่ อบต.หูช้าง กำหนด)430 ก.ค. 63
การเปิดเผยราคากลางโครงการกั้นประตูกระจกวงกบอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 BTU 430 ก.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนอง หูลิง-บ้านซับสุราษฎร์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบและประมาณการที่ อบต.หูช้าง กำหนด)818 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน168 มิ.ย. 63
โครงการก่อสร้างที่พักอัฒจันทร์ชั่วคราว จำนวน 4 จุด หมู่ 4 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี2017 มี.ค. 63
โครงการปรับปรุงระบบประปาน้ำสะอาด ขนาดผลิตน้ำได้ 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง (ตามแบบและประมาณการที่ อบต.หูช้างกำหนด) 206 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB