เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นไม้วางของ 3 ช่อง ขนาด 42 x 89 ซม. จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง318 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนังใบพัด ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง318 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง512 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 บ้านพุตาลิต จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง97 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประผุพื้นหอถังแชมเปญบ้านซับสุราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง57 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง65 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกนักกีฬาภาค 2 “อุทัยธานีเกมส์” ขนาด 400 x 240 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง95 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง65 พ.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562124 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลความสะอาดบริเวณข้างถนนหลัก กำจัดขยะมูลฝอยบริเวณตลาดบ้านหูช้าง และในที่รองรับขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลความสะอาดบริเวณข้างถนนหลัก กำจัดขยะมูลฝอยบริเวณตลาดบ้านหูช้าง และในที่รองรับขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไป (คนสวน) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง41 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานประจำรถดับเพลิง หรือรถน้ำเอนกประสงค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง41 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง41 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB