เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสัตว์ ขนาด ๓๐ ก.ก. จำนวน ๑๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง215 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลหูช้าง หมู่ ๑-๑๓ ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง214 ม.ค. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บ้านหนองฝาง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,043 ตารางเมตร ณ หมู่ 3 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 310 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ ๗๐๘๙ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง47 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลหูช้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๙๓๓๔ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง32 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง42 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง122 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง112 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง242 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง162 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง192 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไป (คนสวน) ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง102 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง82 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานประจำรถดับเพลิง หรือรถน้ำเอนกประสงค์ ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง122 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง92 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง102 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/52 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.75MB