เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้ เพื่อใช้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หูช้าง จำนวน 7 หมู่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง229 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หูช้าง จำนวน 7 หมู่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง229 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 13 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง229 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง229 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง229 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง329 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง429 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง329 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลสวนสัตว์ ให้อาหารสัตว์และทำความสะอาดภายในบริเวณสวนสัตว์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง229 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลสวนสัตว์ ให้อาหารสัตว์และทำความสะอาดภายในบริเวณสวนสัตว์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง329 พ.ย. 62
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง429 พ.ย. 62
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง329 พ.ย. 62
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง429 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บ้านหนองฝาง ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๓ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง527 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประประชาสัมพันธ์การห้ามจับสัตว์น้ำ ขนาด 80 x 100 ซม. จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง322 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง322 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง522 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นไม้วางของ 3 ช่อง ขนาด 42 x 89 ซม. จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง518 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนังใบพัด ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง518 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/49 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB