นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 127,367 คน

ประกาศประกวดราคา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ต.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านซับสุราษฎร์-บ้านบ่อกระโดน หมู่ที่ ๒ ต.หูช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๖๐ ตารางเมตร ลูกรังปิดขอบข้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  แชร์  
27 ต.ค. 63ประกวดราคาจ้างสร้างถนน คสล.สายซอย ๑๒ หมู่ที่ ๙ ต.หูช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ลูกรังปิดขอบข้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  แชร์  
27 ต.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุขสำราญ หมู่ที่ ๗ ต.หูช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร ลูกรังปิดขอบข้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  แชร์  
27 ต.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทิพยักษ์ หมู่ที่ ๗ ต.หูช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ลูกรังปิดขอบข้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  แชร์  
27 ต.ค. 63ประกาศก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพุสำโรง-ป่าผาก หมู่ ๕ ต.หูช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตารางเมตร ลูกรังปิดขอบข้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา