นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 114,564 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หูช้าง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หูช้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2564 7 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
6013.jpg101.74 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา