นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 114,551 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2564 4 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ร่อง.jpg108.31 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา