นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 43,223 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มกราคม 2564 5 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
6164_๒๑๐๑๐๗_1.jpg141.40 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา