นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 40 คน

เยี่ยมชม 43,212 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หูช้าง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หูช้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มกราคม 2564 5 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
6164_๒๑๐๑๐๗_0.jpg171.14 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา