นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 22 คน

เยี่ยมชม 11,263 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและย้ายตำแหน่งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤศจิกายน 2563 2 ครั้ง ศิริวรรณ อัศวะรัตน์โยธิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
618. ปรับปรุงซ่อมแซมและย้ายตำแหน่งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในสำนักงาน อบต..pdf70.61 KB ดาวน์โหลด


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา