นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 27 คน

เยี่ยมชม 11,275 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
18 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
13 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
5 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
5 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
3 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและย้ายตำแหน่งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
2 พ.ย. 63ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
2 พ.ย. 63ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หูช้าง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หูช้าง ประจำเดือน พฤศจิกายนพ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
2 พ.ย. 63ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานด้านงานธุรการในกองการศึกษาฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานด้านงานผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไป (คนสวน) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานประจำรถดับเพลิง หรือรถน้ำเอนกประสงค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หูช้าง จำนวน 7 หมู่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หูช้าง จำนวน 7 หมู่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/74 | แสดง 20 จาก 1478 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา