เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563116
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561165
รายงานกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน163
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2562136
ประกาศเรื่อง ขอใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562255

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB