นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 127,446 คน

ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ต.ค. 63ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
3 ต.ค. 62ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
20 ก.ย. 61ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา