ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 11.41 น. โดย คุณ นุสรา จีนแดง

ผู้เข้าชม 59 ท่าน