นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 97 คน

เยี่ยมชม 43,167 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

อาสาบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน นางปลีก ขุนทอง อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 9 บ้านหนองหูลิง โรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง ไขมัน ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน

11 มกราคม 2564 4 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
151177.jpg241.11 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา