นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 43,235 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

อาสาบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง นายสนอง พวงมาลี อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง ล้างแผลกดทับบริเวณสะโพกด้านซ้าย

10 มกราคม 2564 3 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
150913.jpg198.97 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา