นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 43,229 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

อาสาบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง นายสนอง พวงมาลี อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง ล้างแผลกดทับบริเวณสะโพกด้านซ้าย

8 มกราคม 2564 4 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
149915.jpg253.45 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา