นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 11 คน

เยี่ยมชม 9,758 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 พ.ย. 63อาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่ หมู่ที่ 11 ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและทำกายภาพบำบัด แชร์  
13 พ.ย. 63ประเมินADLผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นาย น้อย ปุกคนโท อายุ88ปี หมู่ 2 บ้าน ซับสุราษฎ์ มีโรคประจำตัว ความดัน พิการทางการได้ยิน แชร์  
13 พ.ย. 63ประเมินADLผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นางบุญ ฉลูทอง อายุ96ปี หมู่ 6 บ้านชุมบางหลวงไม่มีโรคประจำตัว แชร์  
11 พ.ย. 63ประเมินADLผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นาย ยนต์ เหลือสิงห์กุล อายุ79 ปี หมู่ที่ 12 บ้านซัปฝาเรือนมีโรคประจำ เป็นความดัน และโลหิตจางต้องให้เลือดทุกเดือน แชร์  
11 พ.ย. 63ประเมินADLผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นาย พาน บุตรศรี อายุ75 หมู่ที่ 12 บ้านซัปฝาเรือนมีโรคประจำ เป็นความดัน แชร์  
10 พ.ย. 63ประเมินADLผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นาย วันชัย หล่อทอง อายุ87ปีหมู่11บ้านหนองแกสามัคคี มีภาวะกระดูกเสี่อม แชร์  
10 พ.ย. 63ประเมินADLผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นายเรือง เสียงเสนาะ อายุ82ปี หมู่ที่1บ้านร่องมะดูก โรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูง แชร์  
10 พ.ย. 63ประเมินADLผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นางกำพร้า ผลแจ่มจำรัส อายุ 78 ปี หมู่ 1 บ้านร่องมะดูก โรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงกับโรคไขมัน แชร์  
10 พ.ย. 63ประเมินADLผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนายอุ่น ภู่สอน อายุ 93 หมู่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี มีโรคประจำตัวความดันกล้ามเนื้ออ่อนแรง แชร์  
9 พ.ย. 63ภาพการประเมินADLผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นาย ธร อิ่มสรรค์ ม.11 อายุ82ปีมีโรคประจำตัว ไขมัน ความดัน เส้นเลือดสมองตีบ แชร์  
7 พ.ย. 63ภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  แชร์  
6 พ.ย. 63ภาพการประเมินADLผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นางนภาพรรณ แก้วสะอาด อายุ78ปี หมู่ที่4 โรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง แชร์  
6 พ.ย. 63ภาพการประเมินADLผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นางสาวคมขำ แซ่ลิ้ม อายุ71ปี หมู่ที่4 แชร์  
6 พ.ย. 63กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
9 ต.ค. 63ภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประเดือนตุลาคมพ.ศ.2563  แชร์  
11 ก.ย. 63ภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประเดือนกันยายนพ.ศ.2563  แชร์  
17 ส.ค. 63พมจ.ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เคสภาคผู้เยาว์​ เขตพื้นที่ ม.8 บ้านสายรุ้งทอง แชร์  
14 ส.ค. 63 นายกอบต.หูช้าง ให้ทีมนักพัฒนาชุมชนมอบนมให้กับผู้สูงอายุ​ผู้พิการ ติดเตียงในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านหนองฝาง แชร์  
11 ส.ค. 63ภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  แชร์  
10 ส.ค. 63ลงพื้นที่ตรวจสอบ​ให้การช่วยเหลือร่วมกับ​ศูนย์​คุ้มครอง​คนไร้ที่พึ่ง​ จำนวน 10 ราย แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 40 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา