นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 80,447 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ก.พ. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นายวิเชียร น้อยนิ่ม อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 โรคประจำตัวคือโรคนิ่วในไต ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
16 ก.พ. 64อาสาบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นายธร อิ่มสรรค์ อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี โรคประจำตัวความดัน ไขมัน เส้นเลือดในสมองตีบ ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
16 ก.พ. 64อาสาบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน นายจำรัศ พูกมาก อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี ไม่มีโรคประจำตัว ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
15 ก.พ. 64อาสาบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน นางปลีก ขุนทอง อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 9 บ้านหนองหูลิง โรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง ไขมัน ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
15 ก.พ. 64อาสาบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง นายพาน บุตรศรี อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 12 บ้านซับฝาเรือน โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง เป็นโรคโลหิตจางต้องให้เลือดทุกเดือน ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน ดูแลเรื่องการใช้ยา แชร์  
11 ก.พ. 64นายก อบต.หูช้าง เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ/พิการที่มีภาวะพึ่งพิงและมอบข้าวสารให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จำนวน 30 ราย แชร์  
11 ก.พ. 64อาสาบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง นายประยงค์ คงคะชาติ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง โรคประจำตัวโรคความดันโลหิตสูง โรคชัก ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
9 ก.พ. 64อาสาบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง นายสนอง พวงมาลี อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง วัดไข้ วัดความดัน ทำกายภาพเบื้องต้น แชร์  
9 ก.พ. 64อาสาบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง นางระเบียบ จิตการุณ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ที่ 7 บ้านพุตาลิต ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
9 ก.พ. 64แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
8 ก.พ. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน นาย น้อย ปุกคนโท อายุ88ปี หมู่ 2 บ้าน ซับสุราษฎ์ มีโรคประจำตัว ความดัน พิการทางการได้ยิน กายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
8 ก.พ. 64อาสาบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นางบุญ ฉลูทอง อายุ 96 ปี บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง ไม่มีโรคประจำตัว ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
5 ก.พ. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นางสังวาลย์ ปิ่นทอง อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 13 เป็นผู้ป่วยติดบ้านแต่มีภาวะสับสนทางสมอง ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดันให้ แชร์  
5 ก.พ. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นายวิเชียร น้อยนิ่ม อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 โรคประจำตัวคือโรคนิ่วในไต ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
4 ก.พ. 64อาสาสมัครบริบาล เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน นายสำเนียง แก้วผ่อง อายุ83 หมู่ที่4 โรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
4 ก.พ. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นายอุ่น ภู่สอน อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 5 หมู่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี มีโรคประจำตัวความดัน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน  แชร์  
3 ก.พ. 64อาสาบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านมอบนมผู้สูงอายุติดบ้าน นายวันชัย หล่อทอง อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี มีภาวะกระดูกเสื่อม แชร์  
3 ก.พ. 64อาสาบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนางโปรย สุ่มพ่วง อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี ไม่มีโรคประจำตัว แต่มีภาวะหลงลืม ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
2 ก.พ. 64อาสาบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นายธร อิ่มสรรค์ อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี โรคประจำตัวความดัน ไขมัน เส้นเลือดในสมองตีบ ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
2 ก.พ. 64อาสาบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน นายจำรัศ พูกมาก อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี ไม่มีโรคประจำตัว ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/8 | แสดง 20 จาก 157 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา