นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 127,390 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 เม.ย. 64อาสาบริบาลท้องถิ่นออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน นายสำเนียง แก้วผ่อง อายุ83 บ้านเลขที่852หมู่ที่4 โรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
1 เม.ย. 64อาสาบริบาลท้องถิ่นออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นายวิเชียร น้อยนิ่ม อายุ69ปี บ้านเลขที่9หมู่ที่3 โรคประจำตัวคือโรคนิ่วในไต ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน ดูแลเรื่องยา แชร์  
31 มี.ค. 64อาสาบริบาลท้องถิ่น ล้างแผลคนไข้ตัดขาเนื่องจากแผลติดเชื้อลุกลาม มีโรคประจำตัวคือเบาหวาน นายพริ้ง พูลสมบัติ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 109 หมู่ 9 บ้านหนองหูลิง แชร์  
30 มี.ค. 64อาสาบริบาลท้องถิ่น ล้างแผลคนไข้ตัดขาเนื่องจากแผลติดเชื้อลุกลาม มีโรคประจำตัวคือเบาหวาน นายพริ้ง พูลสมบัติ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 109 หมู่ 9 บ้านหนองหูลิง แชร์  
29 มี.ค. 64อาสาบริบาลท้องถิ่น ล้างแผลคนไข้ตัดขาเนื่องจากแผลติดเชื้อลุกลาม มีโรคประจำตัวคือเบาหวาน นายพริ้ง พูลสมบัติ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 109 หมู่ 9 บ้านหนองหูลิง แชร์  
24 มี.ค. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นางสังวาลย์ ปิ่นทอง อายุ76ปีหมู่13เป็นผู้ป่วยติดบ้านแต่มีภาวะสับสนทางสมอง กายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
24 มี.ค. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นายอุ่น ภู่สอน อายุ93ปี หมู่11บ้านหนองแกสามัคคีมีโรคประจำตัวความดันกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
24 มี.ค. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน นางสงัด มหาวงศ์ อายุ86ปี หมู่ที่9 โรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
23 มี.ค. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นางบุญ ฉลูทอง อายุ97ปีหมู่6 บ้านชุมบางหลวง ไม่มีโรคประจำตัว ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน ออกกำลังกายยืดเหยียดแขนขาในท่าผู้สูงอายุ แชร์  
22 มี.ค. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นางจำรัส พูกมาก อายุ85ปี หมู่11บ้านหนองแกสามัคคี ไม่มีโรคประจำตัว ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
22 มี.ค. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง นางระเบียบ จิตการุณ อายุ89ปี หมู่7บ้านพุตาลิต ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
19 มี.ค. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นาย ธร อิ่มสรรค์บ้านเลขที่14 ม.11 บ้านหนองแกสามัคคี อายุ82ปี มีโรคประจำตัว ไขมัน ความดัน เส้นเลือดสมองตีบ ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
18 มี.ค. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง นายพาน บุตรศรี อายุ75ปี หมู่2บ้านซับสุราษฎร์ โรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
18 มี.ค. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน นาย น้อย ปุกคนโท อายุ88ปี หมู่ 2 บ้าน ซับสุราษฎร์ มีโรคประจำตัว ความดัน พิการทางการได้ยิน กายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
17 มี.ค. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นางบุญ ฉลูทอง อายุ97ปี หมู่6 บ้านชุมบางหลวง ไม่มีโรคประจำตัว ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
17 มี.ค. 64เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง นายสนอง พวงมาลี อายุ72ปี แชร์  
16 มี.ค. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง นายประยงค์ คงคะชาติ อายุ69ปี หมู่4บ้านหูช้าง โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง โรคชัก แชร์  
16 มี.ค. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นายวิเชียร น้อยนิ่ม อายุ69ปี หมู่ที่3 โรคประจำตัวคือโรคนิ่วในไต ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน ดูแลเรื่องยารับยาตามหมอนัดให้ผู้สูงอายุ แชร์  
12 มี.ค. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน นายสำเนียง แก้วผ่อง อายุ83 หมู่ที่4 โรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน แชร์  
12 มี.ค. 64อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง นายสนอง พวงมาลี อายุ72ปี แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 193 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา