นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 127,427 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 ก.พ. 64วันที่ 24กุมภาพันธ์ 2564 นพค.มอบบ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้นายสมาน อาจจีน แชร์  
19 ก.พ. 64วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีมอบเงินจำนวนนึงให้นายสมาน อาจจีน แชร์  
17 ก.พ. 64วันที่ 17กุมภาพันธ์ 2564 พมจ.เยี่ยมบ้านลุงสมาน อาจจีน แชร์  
16 ก.พ. 64วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายอำเภอมอบเงินช่วยเหลือพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคให้บ้านผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ม.13 แชร์  
15 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
14 ก.ย. 63การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 แชร์  
28 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่มพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. แชร์  
10 มี.ค. 63การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3 /2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง แชร์  
30 ม.ค. 63วันที่ 30 มกราคม 2563 พมจ.อุทัยธานีลงพื้นที่ นำโดยนักพัฒนาชุมชน ตรวจสอบบ้านผู้พิการ ม.3 บ้านหนองฝาง แชร์  
29 ม.ค. 63วันที่ 29 มกราคม 2563 พมจ.อุทัยธานี มอบทุนเด็กผู้ยากไร้ ของเด็ก ศพด.อบต.หูช้าง จำนวน 4 ราย แชร์  
28 ม.ค. 63ปปช.จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชม อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหูช้าง วันที่ 28 มกราคม 2563 แชร์  
28 ม.ค. 63ปปช.จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชม อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองฝาง วันที่ 28 มกราคม 2563 แชร์  
28 ม.ค. 63ปปช.จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชม แหล่งน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านสายรุ้งทอง แชร์  
21 ส.ค. 62โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม(สำหรับผู้บริหาร,สมาชิกสภา,ผู้นำชุมชน,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง อบต.หูช้าง) ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง แชร์  
19 ก.ค. 62องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างร่วมอบรมโครงการเครือข่ายวัฒนธรรม ผสานพลังประชารัฐ ร่วมต่อต้านทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
2 พ.ค. 62ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แชร์  
2 พ.ค. 62ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา