นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 127,430 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.ย. 63ภาพดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะความผิดปกติทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ อบต.หูช้าง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หูช้าง แชร์  
14 ก.ย. 63ภาพดำเนินโครงการศิลปะดนตรีและการร้องรำเพื่อสุขภาพ วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองฝาง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หูช้าง แชร์  
11 ก.ย. 63โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 11 กันยายนยน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง แชร์  
7 ก.ย. 63ภาพดำเนินโครงการส่งเสริมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ถูกต้องตามมาตรฐาน วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองฝาง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หูช้าง แชร์  
7 ก.ย. 63ภาพดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยปลอดภัยจากโรค วันที่ 6 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองฝาง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หูช้าง แชร์  
20 ส.ค. 63ภาพดำเนินโครงการรู้เท่าทันเพศศึกษาและยาเสพติด วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหูช้าง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หูช้าง แชร์  
20 ส.ค. 63ภาพโครงการสมุนไพร สบู่เหลวอนามัยล้างมือ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหูช้าง สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ แชร์  
2 ส.ค. 62การจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเด็กก่อนวัยเรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง แชร์  
2 ส.ค. 62ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง แชร์  
2 ส.ค. 62ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา