เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ส่งน้ำอุปโภค บริโภคในระบบถังประปา หมู่ที่ 1 บ้านร้องมะดูก3726 ก.ค. 62
ซ่อมแซมท่อประปาชำรุดในพื้นที่ตำบลหูช้าง4225 ก.ค. 62
ซ่อมแซมประปาชำรุดในหมู่บ้าน5023 ก.ค. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ และนำส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอ3823 ก.ค. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอ4021 ก.ค. 62
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหูช้าง เข้ามาตรวจพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 25624319 ก.ค. 62
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน4519 ก.ค. 62
ส่งน้ำ ในระบบถังประปา หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก2919 ก.ค. 62
ทีมช่างซ่อมแซมประปาชำรุด ในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำอุปโภคในครัวเรือน4819 ก.ค. 62
กิจกรรมอนุรักษ์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง วันที่ 15 กรกฎาคม 25625015 ก.ค. 62
ทีมช่างซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคในครัวเรือน4715 ก.ค. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอ4115 ก.ค. 62
ส่งน้ำถังประปา หมู่ที่ 1 5815 ก.ค. 62
การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง459 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชัพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562389 ก.ค. 62
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่ตรวจสอบการปรับปรุงบ้านผู้พิการของตำบลหูช้าง โดยมีนักพัฒนาชุมชน อบต.พาลงพื้นที่495 ก.ค. 62
ทีมช่างไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง475 ก.ค. 62
ซ่อมแซมประปาชำรุดในหมู่บ้าน615 ก.ค. 62
ทีมรถบรรทุกน้ำ อบต.หูช้าง ส่งน้ำใส่ถังประปา หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก 475 ก.ค. 62
ขุดลอกสระเก็บน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก411 ก.ค. 62
ลำดับที่ 161-180 | 9/25 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB