เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์ นายกอบต.หูช้าง ได้นำ mask (หน้ากากอนามัยแบบผ้า) มาบริจาคให้กับโรงพยาบาลบ้านไร่ เพื่อแจกให้ผู้ป่วย137 พ.ค. 63
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยม/มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ covid-19 ในพื้นที่โดยมี ปลัด อบต.หูช้าง นำตรวจเยี่ยม267 พ.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่227 พ.ค. 63
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ บริษัทโซลเวย์ เพอรอกซ์ไทย จำกัด สนับสนุนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 227 พ.ค. 63
ส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน217 พ.ค. 63
ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 13 บ้านบ่อกระโดน125 พ.ค. 63
กาชาดจังหวัดอุทัยธานี แจกถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดสถานบริการและสถานประกอบการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อุทัยธานี125 พ.ค. 63
เจ้าหน้าที่ อบต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับผลกะทบ โควิด-19 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนา​สังคม​แล้วสิ่งแวดล้อม​จังหวัด​อุทัยธานี​105 พ.ค. 63
ทีมรถน้ำ บริการส่งน้ำระบบผลิตประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองฝาง เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน135 พ.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่135 พ.ค. 63
ทีมรถน้ำ ระงับเหตุไฟไหม้บริเวณ หมู่ที่ 8 บ้านสายรุ้งทอง153 พ.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือชายประสบอุบัติเหตุบริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่172 พ.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือเด็กชายหายใจไม่อิ่มท้อง และท้องเสีย หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่142 พ.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่221 พ.ค. 63
แหล่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง ที่ผลิตระบบประปาหมู่บ้านใช้ในครัวเรือน2730 เม.ย. 63
ช่างประปา ดำเนินการย้ายมาตรน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน1530 เม.ย. 63
ส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน1230 เม.ย. 63
ช่างประปา ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาชำรุด หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน1230 เม.ย. 63
ส่งน้ำ หมู่ที่ 9 วัดหนองหูลิง 1530 เม.ย. 63
เจ้าหน้าที่ อบต.หูช้าง ได้จัดทำเฟสชิลด์(Face Shield) แจกให้กับร้านค้าบริเวณตลาดหูช้าง1629 เม.ย. 63
ลำดับที่ 161-180 | 9/48 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB