เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง1712 ธ.ค. 62
ทีมรถบรรทุกน้ำ ช่วยกันแนวเขตไฟป่าจะเข้าบ้าน3412 ธ.ค. 62
เจ้าหน้าที่ พมจ. จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ของตำบลหูช้าง ประสานงานโดย นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง1512 ธ.ค. 62
ทีมรถน้ำ อำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านล้างทำความสะอาดเมรุวัดหูช้าง2911 ธ.ค. 62
แพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่2610 ธ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมแห่ขบวนหุ่นสัตว์ และวิถีชีวิตชาวบ้าน การอนุรักษ์ธรรมชาติ ในวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2562 ระลึกถึงเกียรติภูมิและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ219 ธ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ตั้งจุดบริการน้ำดื่มอำนวยความสะดวกแก่นักปั่นจักรยาน218 ธ.ค. 62
แพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่158 ธ.ค. 62
นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562147 ธ.ค. 62
แพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่176 ธ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ 125 ธ.ค. 62
ทีมอปพร.ตำบลหูช้าง อำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางถนนงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านหูช้าง143 ธ.ค. 62
ช่างประปา ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาชำรุดในพื้นที่ เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภคในครัวเรือน163 ธ.ค. 62
แพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ของตำบลหูช้างและนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่113 ธ.ค. 62
ช่างไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านให้สามารถการได้ปกติ282 ธ.ค. 62
แพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง ดำเนินการตรวจสอบผู้เสียชีวิต311 ธ.ค. 62
ช่างไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างดับขาดภายในหมู่บ้าน เพื่อการสัญจรช่วงเวลากลางคืน2329 พ.ย. 62
ร่วมประชุมผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี2928 พ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านไร่ ปลูกต้นปอเทือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดิน4225 พ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหูช้าง เวลา 14.00 น.2125 พ.ย. 62
ลำดับที่ 61-80 | 4/26 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB