เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563414 ก.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่มพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.30 น.1728 ก.ค. 63
การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3 /2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง3610 มี.ค. 63
วันที่ 30 มกราคม 2563 พมจ.อุทัยธานีลงพื้นที่ นำโดยนักพัฒนาชุมชน ตรวจสอบบ้านผู้พิการ ม.3 บ้านหนองฝาง4530 ม.ค. 63
วันที่ 29 มกราคม 2563 พมจ.อุทัยธานี มอบทุนเด็กผู้ยากไร้ ของเด็ก ศพด.อบต.หูช้าง จำนวน 4 ราย4229 ม.ค. 63
ปปช.จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชม อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหูช้าง วันที่ 28 มกราคม 25634528 ม.ค. 63
ปปช.จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชม อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองฝาง วันที่ 28 มกราคม 25634428 ม.ค. 63
ปปช.จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชม แหล่งน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านสายรุ้งทอง4328 ม.ค. 63
โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม(สำหรับผู้บริหาร,สมาชิกสภา,ผู้นำชุมชน,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง อบต.หูช้าง) ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง8921 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างร่วมอบรมโครงการเครือข่ายวัฒนธรรม ผสานพลังประชารัฐ ร่วมต่อต้านทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25623419 ก.ค. 62
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)1022 พ.ค. 62
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)1122 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB