เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ช่างประปา ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาชำรุดในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง218 พ.ย. 62
แพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่215 พ.ย. 62
แพทย์ฉุกเฉน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้ที่ตำบลหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่215 พ.ย. 62
ช่างไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ดับขาดในหมู่บ้านให้ใช้งานได้ปกติ214 พ.ย. 62
แพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นที่ตำบลหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่313 พ.ย. 62
ช่างประปา ดำเนินการซ่อมแซมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ให้สามารถใช้งานได้ปกติ213 พ.ย. 62
ส่งน้ำอุปโภค บริโภค ในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง212 พ.ย. 62
ช่างประปา ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง212 พ.ย. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้่นที่หมู่ 2 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนเหยียบตะปู และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่211 พ.ย. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 ของตำบลหูช้าง ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่29 พ.ย. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่48 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน พฤศจิกายน 256238 พ.ย. 62
ภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 38 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256268 พ.ย. 62
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่1 (ภดส.3)88 พ.ย. 62
สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง58 พ.ย. 62
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง48 พ.ย. 62
ทีมช่างไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน เพื่อการจราจรทางถนนและเขตโค้งอันตรายเวลากลางคืน37 พ.ย. 62
ทีมช่างประปา ซ่อมแซมท่อประปาชำรุด ในหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน26 พ.ย. 62
ทีมช่างไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรทางถนนเวลากลางคืน36 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/22 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB