เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563631 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก511 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน1710 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง57 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษีประจำปี 2563 หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง56 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง66 ส.ค. 63
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง76 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 8 บ้านสายรุ้งทอง55 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษีประจำปี 2563 หมู่ที่ 12 บ้านซับฝาเรือน55 ส.ค. 63
ลงพื้นที่รับชำระภาษีประจำปี 2563 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี64 ส.ค. 63
ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน54 ส.ค. 63
ปลัดอบต.หูช้างพร้อมด้วย ผญ.ม.11 ต.หูช้าง ผญ.ม.9ต.หนองจอก พร้อมด้วยทีมงานกองช่าง อบต.หูช้าง ออกสำรวจพื้นที่แบ่งแนวเขตในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง914 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 256314315 มิ.ย. 63
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทุกหลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลหูช้าง ม.6,ม.9446 ก.พ. 63
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทุกหลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลหูช้าง ม.3,ม.4415 ก.พ. 63
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทุกหลังคาเรือนในพื้นที่จำบลหูช้าง ม.2,ม.11464 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB