เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ส่งน้ำ หมู่ที่3 โรงเรียนบ้านหนองฝาง เพื่อให้คณะครู นักเรียน มีน้ำใช้ภายในโรงเรียน11 ก.ค. 63
นักวิเคราะห์ อบต. หูช้าง นำทีม เจ้าหน้าที่ พ่นหมอกควันวัดหนองฝาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก130 มิ.ย. 63
นักวิเคราะห์ อบต. หูช้าง นำทีม เจ้าหน้าที่ พ่นหมอกควันโรงเรียนบ้านหนองฝาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก130 มิ.ย. 63
ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง เพื่อลดจุดเสี่ยงการใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน130 มิ.ย. 63
ส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน130 มิ.ย. 63
ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง เพื่อลดจุดเสี่ยงการใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน129 มิ.ย. 63
ส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน129 มิ.ย. 63
ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน126 มิ.ย. 63
ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านชุมบางหลวง หมู่ที่ 6 เพื่อลดจุดเสี่ยงการใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน125 มิ.ย. 63
ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง225 มิ.ย. 63
ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน224 มิ.ย. 63
ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน เพื่อลดจุดเสี่ยงการใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน224 มิ.ย. 63
ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน เพื่อลดจุดเสี่ยงการใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน223 มิ.ย. 63
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 7 บ้านพุตาลิต422 มิ.ย. 63
ซ่อมแซมไฟฟ้า ม.9 บ้านหนองหูลิง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน322 มิ.ย. 63
ส่งน้ำ ม.3 สำนักสงฆ์ จำนวน 1 เที่ยว322 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540619 มิ.ย. 63
ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน218 มิ.ย. 63
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน บริการประชาชน217 มิ.ย. 63
ท่านนายอำเภอบ้านไร่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง416 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB