เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาชำรุดในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในครัวเรือน312 ม.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่412 ม.ค. 63
แจกเบี้ยยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้บกพร่องแพ้ภูมิตัวเอง ประจำเดือน มกราคม 2563211 ม.ค. 63
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.หูช้าง210 ม.ค. 63
ทีมรถบรรทุกน้ำ ระงับเหตุไฟไหม้บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง410 ม.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มเอง410 ม.ค. 63
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง มอบของเล่นเด็ก วันเด็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ ประจำปี พ.ศ.2563410 ม.ค. 63
ช่างประปา ดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน210 ม.ค. 63
ช่างประปา ซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง49 ม.ค. 63
ช่างประปา ซ่อมแซมก๊อกน้ำชำรุดห้องครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง38 ม.ค. 63
ขอบคุณ คุณครูนาวิน และเด็กๆโรงเรียนบ้านหนองฝาง ช่วยจัดสถานที่โครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง36 ม.ค. 63
ทีมรถดับเพลิง ระงับเหตุไฟไหม้หมู่ที่ 143 ม.ค. 63
ธนาคารกรุงไทย มอบปฏิฑินปี พ.ศ.2563 สวัสดีปีใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง33 ม.ค. 63
ช่างประปา ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาชำรุด เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำใช้43 ม.ค. 63
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองฝาง นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง172 ม.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่211 ม.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉิน ช่วยผู้ป่วยและผู้ประสบอบัติเหตุในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่1929 ธ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เตรียมพร้อม 7 วันอันตราย เพื่อบริการผู้สัญจรทางถนน1426 ธ.ค. 62
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมสานสัมพันธ์กันพี่น้อง ประจำปี 2562(2)1125 ธ.ค. 62
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมสานสัมพันธ์กันพี่น้อง ประจำปี 25621125 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/23 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB